Regulamin newsletter - Coffee Cave - Palarnia kawy Piła
Coffee Cave
COFFEE CAVE
Regulamin newsletter

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Coffee Cave Adam Strógarek z siedzibą w Ujściu, ul. Ogrodowa 32., NIP: 764-269-94-07; zwana dalej Coffee Cave, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. W ramach usługi Newsletter Coffee Cave, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Coffee Cave, co może nastąpić w dowolnym momencie.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Coffee Cave oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, informacji o otwarciu nowych sklepów oraz innych informacji dotyczących Coffee Cave oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości, itp.

5. Każdy Newsletter zawiera:

- informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
- wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
- możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej coffeecave.pl:

- wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej coffeecave.pl,
- naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
- zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Coffee Cave na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,

- zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Coffee Cave na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
- kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Coffee Cave automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

11. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@coffeecave.pl,
- telefonicznie, dzwoniąc na numer tel. 664 354 845,
- zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
- rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Coffee Cave chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie coffeecave.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Coffe Cave world map
Szanujemy Twoją prywatność!
Ta strona korzysta z plików cookies, które pomagają jej funkcjonować i śledzić sposób interakcji z nią, dzięki czemu możemy zapewnić lepszą i spersonalizowaną obsługę. Będziemy używać wszystkich plików cookies tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, klikając akceptuj wszystkie. Jeśli klikniesz Odrzuć użyjemy tylko plików cookies niezbędnych do działania naszej strony. Możesz również zarządzać indywidualnymi preferencjami dotyczącymi plików cookie klikając w zarządzaj plikami cookies. Poznaj szczegółowe informacje o cookies umieszczone w https://coffeecave.pl/polityka-prywatnosci.
Zobacz więcej