Regulamin newsletter - Coffee Cave - Palarnia kawy Piła
Coffee Cave
COFFEE CAVE
Regulamin newsletter

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Coffee Cave Adam Strógarek z siedzibą w Ujściu, ul. Ogrodowa 32., NIP: 764-269-94-07; zwana dalej Coffee Cave, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. W ramach usługi Newsletter Coffee Cave, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Coffee Cave, co może nastąpić w dowolnym momencie.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Coffee Cave oraz podmiotów z nim współpracujących, produktów i usług, aktualnych promocji, informacji o otwarciu nowych sklepów oraz innych informacji dotyczących Coffee Cave oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości, itp.

5. Każdy Newsletter zawiera:

- informację o Administratorze Danych Osobowych jako nadawcy Newslettera,
- wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
- możliwość rezygnacji z usługi Newsletter.

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej coffeecave.pl:

- wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej coffeecave.pl,
- naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
- zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Coffee Cave na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,

- zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem (linkiem) w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Coffee Cave na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
- kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Coffee Cave automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.

8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.

9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk tutaj w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

11. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@coffeecave.pl,
- telefonicznie, dzwoniąc na numer tel. 664 354 845,
- zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
- rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Coffee Cave chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie coffeecave.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Coffe Cave world map